logo_new.png
 
 
 

    

LEDIG STILLING – REKTOR

Det vert ledig fast stilling som rektor ved Møre barne- og ungdomsskule frå 01.08.2018. Tiltreding på seinare tidspunkt fram mot 01.08.2019 kan vurderast. Søknadsfristen er 1.juni 2018.

Rektor

 • er dagleg leiar med pedagogisk og administrativt leiaransvar, i tillegg til ansvar for personale og elevar
 • har skulestyret med styreleiar som næraste overordna
 • står pr i dag i skuleleiing saman med assisterande rektor, inspektørar for barnetrinn og ungdomstrinn, SFO-leiar og kontormedarbeidar
 • har ansvar for om lag 30 tilsette fordelt på 25 årsverk
 • har har ansvar om lag 150 elevar fordelt på 1.-10.trinn

 

Skulen søkjer ein rektor som

 • kan identifisere seg med og fremje det kristne verdigrunnlaget til skulen slik det er uttrykt gjennom skulen sine mål og verdidokument, og delta aktivt i dette arbeidet i skulekvardagen.
 • er godt kvalifisert til arbeidet, både gjennom formell og uformell kompetanse
 • har stor motivasjon for å arbeide saman med elevar og lærarar
 • evnar å utvikle skulen i tydeleg retning som pedagogisk institusjon og kristen skule
 • er dyktig på samarbeid, kommunikasjon og sjølvstendig arbeid
 • er omgjengeleg, løysingsorientert og strukturert
 • har pedagogisk og administrativ leiarerfaring
 • har erfaring med kristent arbeid

Skulen tilbyr

 • samarbeid med fagleg sterkt personale
 • spennande og godt arbeidsmiljø
 • kristent fellesskap med trivelege kollegaer
 • løn og arbeidsvilkår som i offentleg skule
 • gode kontorfasilitetar i nytt skulebygg
 • god nærleik til alle tettstadar og byar på Søre Sunnmøre

 

SØKNAD PÅ STILLING

Søknadsfristen er 1.juni 2018. Ein søknad på stilling ved skulen skal sendast elektronisk til post@moreskule.no, og må innehalde:

 • Søkjetekst med generell orientering om søkjar. Det bør framgå kvifor ein søkjer stillinga, og orientering om eventuell tidlegare tilknytning til kristne skular eller kristent arbeid generelt.
 • CV (vitnemål og attestar vert etterspurt ved behov)

 

KONTAKT

Om du har spørsmål knytt til skulen og stillinga kan ein ta kontakt med Arve Fiskerstrand, rektor@moreskule.no,  70 08 05 55 / 959 36 219

 

___________________________________________________

Møre barne- og ungdomsskule

Møre barne- og ungdomsskule er ein kristen privat grunnskule på Søre Sunnmøre. Skulen sin visjon er knytt til orda kvalitet, kunnskap, kjennskap og karakter, og lyder slik: ”Møre barne- og ungdomsskule legg vekt på kvalitet gjennom god formidling av kunnskap, nær kjennskap til den kristne trua, og å utvikle ein sterk og trygg personleg karakter hjå elevane."

Skulen tilbyr i dag opplæring frå 1. til 10.klasse for elevar frå Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda. Skulen har dei siste åra hatt mellom 100 og 140 elevar. Skulen har høgt kvalifisert undervisningspersonale og vektlegg god kompetanse og klasseleiing som viktige faktorar for undervisninga.

Les meir om skulen i toppmenyen "Om skulen".

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png