SFO

Telefonnr: 934 72 622

Opningstid

 • Skulen har SFO-tilbod kl.07.30 - 16.30 alle skuledagar
 • Skulen justerer opningstidene etter behov frå foreldre så langt det er mogleg

 Tilsette

 • Bente Pundsnes Goksøyr er SFO-leiar.
 • Fire assistentar er tilknytta SFO-ordninga

Innhald

 • Leksehjelp
 • Mat
 • Aktivitet i idrettshall, kjøkken og sløydsal
 • Stilletid
 • Fri og organisert leik ute og inne

Vedteker

 • SFO har eigne vedtekter som du kan lese ved å trykke her.

Prisar 2017/2018

 • Full plass, 15+ timar: kr 2 500,-
 • Deltidsplass, 10-14 timar: kr 2 000,- 
 • Korttidsplass, 0 - 9 timar: kr 1 440,-
 • SFO-prisen vert justert årleg ved behov

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png