logo_new.png
 
 
 

    

Gode grunnar til å gå på møre?

Det er veldig mange ulike grunnar til at elevar vel å gå på Møre, eller foreldre vel å sende born og ungdommar på Møre. Nokre av grunnane er heilt sikkert korrekte, medan andre kan vere vanskeleg for skulen å vurdere. Her er nokre av grunnane vi har høyrt frå elevar og foreldre:

- "fordi miljøet er mindre og tryggare"

- "eg har hørt at både elevar og lærarar trivast veldig godt"

- "vi vel å sende borna på Møre fordi skulen ligg nært der vi bur"

- "lærarane er veldig gode med elevane"

- "vil gå på ein kristen skule"

- "det er ein kvalitetsskule i alle ledd"

- "det er lett å kome dit med buss"

- "har blitt erta og mobba der eg går på skule no"

- "det er lov å vere skuleflink på Møre"

- "vi som foreldre ynskjer å gjere eit bevisst verdival som kristne"

- "det er ein ny skule med stor idrettshall"

- "vil prøve noko nytt og ikkje gjere det same som alle andre"

- "miljøet på skulen der eg går er dårleg"

- "skulen har eit bra opplegg til dei som slit på skulen"

- "den offentlege skulen vert avkristna, og det ynskjer eg ikkje for mine born"

- "har hatt storesøsken som har gått der og vore nøgd"

- "alle ungdomsskuleelevane får PC vi kan bruke heime og på skulen"

- "har hørt at lærarane er gode til å undervise"

- "kjenner nokon som har gått der og hatt det veldig bra"

- "eg har høyrt berre positivt om skulen"

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png