logo_new.png
 
 
 

    

ungdomstrinnet

ungdomstrinn.jpg

“Møre barne- og ungdomsskule har vore ein utruleg flott skule for vår ungdom! Inkluderande, stimulerande og ein positivitet ut over det vanlege”

Ungdomstrinnet har ei klasse på kvart trinn, vanlegvis med 15 til 28 elevar pr klasse. Skulen opplever at elevane år etter år oppnår god læring og får utvikle seg fagleg og som menneske. Det er mykje trivsel i eit spennande og godt fellesskap med lærarar og medelevar.

 

FAKTA

yvrwjkpjrvxprfl_aca0982d09824792a02a7d90441f31.jpg
 • Morgonsamling
  Den kristne bodskapen vert formidla kvar dag - til lærdom, undring, refleksjon, samtale eller tru.

 • Skulepengar og stipend
  Føresette betalar skulepengar, men ei stipendordning gjer at alle kan velje skulen, uansett økonomi.

 • Digital kompetanse
  Lærarar og elevar får eigne bærbare Mac-ar. Ungdomstrinn og skulen har aktiv bruk av t.d. læringsplattforma It’s learning.

 • Fag og timar.
  Skulen tilbyr studietimar kvar veke og har eit godt utval av valfag og språkfag.

 • Turar
  Elevane er årleg på fleire turar og ekskursjonar, i tillegg til ein lengre skuletur på 10.trinn som oftast går til Polen. Skulen har ansvar for både økonomi, innhald og organisering.

 • Friminutt
  Elevane har god tilgang til stort uteområde, idrettshall og eigen aula til fri disposisjon.

“Det er greitt å ha noko å tenkje på for dagen”

- Elev

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png